Monday, September 19, 2011

Prashna :
Bhajan kise kahte hein ?

Uttar :
Premaspad ki sewa hi bhajan hai.. Sewa tabhi hoti hai jab preeti purvak ho.
Preeti tabhi prabal hoti hai  jab premaspad mein apnattwa ka bhaav prabal hota
hai. Apanattwa ka bhaav ki prabalata tabhi samjhi jati hai jab apne sukh ki chinta nahin rehti kewal premaspad ki sewa ka hi dhyan rehta hai.
Yehi sacchi sadhana hey …

------ Shree Maharaj ji