Wednesday, August 24, 2011

Sansar ki Bhakti karte rahe ab tak, ab Bhagwan ki Bhakti karna hai kyonki Sansar me Aatma ka sukh nahi hai, Bhagwan me hi hai.
- JAGADGURU SHREE KRIPALUJI MAHARAJ.