Saturday, August 27, 2011

Amulya Shyam Prem ka mulya Keval Aviral Ashrudhara hi hai. Aur koi Sadhan nahi hai jo Priya- Priyatam ko Prasann kar sake. Apne aap ko Sadhan heen Sweekar karte huye Karun Krandan bas Yahi unko prasann karne ka ek matra upaay hai aur yahi unki prapti ka sarvasugam sarvashrestha sadhan hai.
- JAGADGURU SHREE KRIPALUJI MAHARAJ