Saturday, August 27, 2011

Sada yah Chintan banaye rakho ki mujhe unka jitna Sneh, Anugrah mil chuka hai vahi anant janmo ke punyo se asambhav hai. Atev poorv prapt sneh avam anugrah ka chintan karke baar baar balihaar jao.