Thursday, August 25, 2011

Pratigya karo ki Manav deh ke mahatva par vichaar karte hue pratikshan main sochunga ki agla kshan mile na mile, atah Sadhna abhi karna hai.
- JAGADGURU SHREE KRIPALUJI MAHARAJ.