Sunday, August 28, 2011

Kshan Kshan apna, Sadhana tatha Sewa mein Vyatit karo. Aaj ka Din, Phir Mile ya na mile, Dubara Manav Deh phir mile ya na mile. Iss Samay to Manav Deh bhi mila hai, aur Guru bhi mil gaya hai. Phir Bhi Laparvahi Kyo ? Isse achaa avsar phir aasani se nahi milne wala, Baar Baar Socho………………