Friday, August 26, 2011

Har Samay apne sath Guru aur Bhagwan lo anubhav karo. Kisi bhi samay apne aapko akela na mahsoos karo. Yahi Sabse badi Sadhana hai. Jab aisa pakka ho jayega tab jab bhi Dhyan karne baithoge turant man lag jayega.

-----JAGADGURU SHRI KRIPALUJI MAHAPRABHU.