Thursday, August 25, 2011

Barsanewari Radhe , Bhori bhari pyari Radhey .
Sukumaari pyari Radhey,Vaari Vaari pyari Radhey ..
Nathwari pyari Radhey , Pyari pyari pyari Radhey ..
Piya pyari pyari Radhey ,Balihaari pyari Radhey ..
Pyare se pyari Radhey , Pranon se pyari Radhey..
Tu hi hamaari Radhey, Mein bhi tihaari Radhey ..
Banwari wari Radhey , Brajnaari wari Radhey ..
Ati hi ‘Kripalu’ Radhey,Man mein basaale Radhey …

--- Braj Ras Madhuri Part – 3

----- JAGADGURU SHRI KRIPALUJI MAHARAJ.