Thursday, August 25, 2011

Kusang Ka Swaroop:
1. Mayic Sansar Me Man Ka Lagaw
2. Bhakti Virodhi Har Gyan, Vastu, avam Vyakti.
3. Lokranjan.
4. Anya Mahapurush wa Sadhako Ka apmaan Karna Apradh hai (Udaseen Raho).
5. Pardoshdarshan Sab se Bada Kusang Hai- Apne Dosh Dekho.
6. Kisi Sthaan, Kaal, Roop me Kusang se Sawdhan Raho.
7. Kusang Tyage Bina Satsang Nahi.

- Jagadguru Shree Kripalu Ji Maharaj.