Wednesday, August 24, 2011

Jitne aapradh hote hai sab privacy main hote hai, aur privacy kab karenga aadmi ? Jab hriday main shyamsunder ko na samjhega, bhul jayega.
- JAGADGURU SHREE KRIPALUJI MAHARAJ.