Tuesday, January 8, 2013
Jagadguru Shree Kripaluji Maharaj ki yah vishesta hai ki Garib-Ameer, Shikshit- Ashikshit, Grehasthi-Sanyasi ,Stri-Purush, Bal, Vridh, Yuva Sabhi unke paas aakar Adhbhut Anand ki Anubhuti karte hai. Ve sabhi jaati, Sabhi Sampraday,Sabhi Dharma,Sabhi Vargo ke logo ko apni Vatsalyamayi Dhristi se Niharte huye Prem Se Sarabor kar dete hai.